Διορισμοί στη ΔΠΕ Λασιθίου

Υπόδειγμα φακέλου ΠΜ Υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος Καρτέλα υπαλλήλου Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού Αίτηση αναγνώρισης

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

20220722 91715_Ε1 Υ.Α. Πρόσκληση Διορισμών 2022_2023 ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ 20220725 92086_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών 2022_2023 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ που επιθυμούν να αποσπαστούν για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ μας , λαμβάνοντας υπόψη τους την με αριθμ.πρωτ.91175/Ε4/21-7-2022 Υπουργική Απόφαση, να υποβάλουν σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα λειτουργικών κενών Ηλεκτρονικά Υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση απόσπασής τους – από 26-7-2022 έως και 29-7-2022 και ώρα 12:00

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022-2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_αποσπάσεων_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022_63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΚΕΝΑ-ΑΝΑ-ΣΜΕΑΕ_ΠΕ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ-για-αποσπάσεις 2022-2023 Μελη ΕΕΠ-ΕΒΠ – Αίτηση Απόσπασης εντος περιοχης ευθύνης μας ΥΑ_Αποσπάσεων_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022-2023_signed

Περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023 ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ 2022_ΑΝΑΚΟΙΝ_ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2

Περισσότερα