Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ που επιθυμούν να αποσπαστούν για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ μας , λαμβάνοντας υπόψη τους την με αριθμ.πρωτ.91175/Ε4/21-7-2022 Υπουργική Απόφαση, να υποβάλουν σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα λειτουργικών κενών Ηλεκτρονικά Υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση απόσπασής τους – από 26-7-2022 έως και 29-7-2022 και ώρα 12:00

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022-2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_αποσπάσεων_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022_63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΚΕΝΑ-ΑΝΑ-ΣΜΕΑΕ_ΠΕ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ-για-αποσπάσεις 2022-2023

Μελη ΕΕΠ-ΕΒΠ – Αίτηση Απόσπασης εντος περιοχης ευθύνης μας

ΥΑ_Αποσπάσεων_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022-2023_signed